← Wróc do produktów

STALOWE OBUDOWY WYKOPÓW

(Prawo ochronne nr Ru 58458 na wzór użytkowy)

Obudowy wykopów służą do zabezpieczania wykopów zgodnie z wymogami BHP podczas montażu rurociągów wodnych, sanitarnych, instalacji gazowych, wykonawstwa studzienek oraz innych wykopów.

Podstawowe ich zalety to:

  • możliwość szybkiego i łatwego montażu oraz demontażu;
  • lekkość obudowy.

Zestawione płyty podstawowe (z ostrzem) wraz z rozporami. Prawo ochronne nr Ru 58458 na wzór użytkowy

Obudowa zamontowana w wykopie

Rozpora długości 1 mb Rozpora rozstawiona 1,5 mb Przedłużka 0,55 mb

Rozpora długości 1 mb Rozpora rozkręcona wraz z przedłużką długości około 2 mb

Powyżej prezentujemy obudowy przestawne wąskoprzestrzennych wykopów ziemnych typu ZM-1; komplet składa się z dwóch płyt podstawowych, dwóch płyt nadstawek, sześciu rozpór regulowanych oraz belek osłaniających, które zabezpieczają płyty przed ich zniszczeniem w fazie zabudowy. Moduł powyższy tworzy przestrzeń wewnętrzną o wymiarach: długości 3 mb i wysokości 3,5 m (płyty podstawowe plus nadstawki) i szerokości 1,0-1,5 m. Stosując komplet kolejnych (dwóch) nadstawek moduł można podwyższyć do 5,0 metrów. Rozstaw płyt może być powiększony o krotność możliwych do wmontowania przedłużek 1=550 mm lub 1=260 mm. Pojedynczy moduł: wysokość maksymalna 5m, długość 3m. Dopuszczalne obciążenie boczne 22 kN/m2. Maksymalna szerokość zabudowy do 4m.

Istnieje również możliwość wykonania obudów o innych wymiarach na indywidualne życzenie klienta. Termin realizacji: do uzgodnienia przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Wykonujemy obudowy wykopów z uwzględnieniem nietypowych gabarytów oszalowania w zależności od głębokości wykopu oraz jego szerokości, tzw. obudowy typu ciężkiego do głębokich wykopów.