Polityka prywatności

Przetwarzanie informacji

Kiedy kontaktujesz się z nami przetwarzamy twoje dane osobowe. Poniżej przeczytasz w jaki sposób i w jakim celu.

Dotyczy strony: https://promus.pl

Zarejestrowana nazwa firmy: "PROMUS Częstochowa" Sp. z o.o. NIP: 574-000-74-50

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania informacji skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@promus.pl lub telefonicznie (034) 317 34 80.

Dlaczego i jakie informacje zbieramy

Odpowiadanie na zapytania ofertowe

w przypadku wysłania do nas zapytania ofertowego, zbieramy informację o adresie email, numerze telefonu lub dowolne inne informacje które zostaną podane w zapytaniu.

Celem zbierania tych danych jest odpowiedź na zapytanie.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo jak jest to wymagane żeby osiągnąć wyżej wymienione cele.

Oznacza to że dane osobowe przetwarzane za zgodą zostaną usunięte w przypadku wycofania zgody.

Prawa do danych osobowych

Masz prawo do dostępu, korekty lub usunięcia danych osobowych o tobie. Więcej na temat Twoich praw możesz przeczytać na https://uodo.gov.pl/

W celu dostępu, korekty lub usunięcia danych osobowych skontaktuj się z nami na wyżej podany adres email.

Pliki cookies

Strona nie używa plików cookies.