URZĄDZENIA I INSTALACJE ODPYLAJĄCE


           Głowica filtra pulsacyjnego Komora filtra pulsacyjnego


Montaż filtra odpylania
w cementowni Małogoszcz
Spawane korpusy cyklonów
- aluminiowane natryskowo

Produkty - Obudowy wykopów - Korpusy obrabiarek - Konstrukcje spawane
Urządzenia i instalacje odpylające - Przenośniki